Naš stručan i kvalifikovan kadar s dugogodišnjim iskustvom odradiće za Vas složene poslove carinskog posredovanja brzo, pouzdano i profesionalno.

Pružamo kompletnu uslugu u vezi sa carinskim postupcima:

  • Carinjenje robe
  • Carinsko posredovanje
  • Tranzitno carinjenje
  • Garancija na graničnim prelazima
  • Granične usluge
  • Analiza I konsalting-posebno u pravcu prometa I transporta rezane građe(SRBIJA MAKEDONIJA ,ALBANIJA ,CRNA GORA ,KOSOVO*, TURSKA,GRČKA)
  • Kompletna usluga u privremenom uvozu roba(izvođenje radova,organizacija sajmova itd.)

Dokaz kvaliteta našeg poslovanja su:

Reference iz 2018. god.

Reference iz 2019. god.